Hakkımızda

about-me

Youth Think Tank Nedir?

Youth Think Tank, gençliğin geleceği için ileri düşünen bir liderlik merkezidir. Her toplumun en büyük hazinesi gençlerdir. Gençler, geleceği şekillendiren güçtür ve bu gücü en üst düzeye çıkarmak için Youth Think Tank gibi bir düşünce merkezi gereklidir. Youth Think Tank gençlik politikaları alanında öncü, kâr amacı gütmeyen, tarafsız bir düşünce kuruluşudur. Gençlerin, hükümet yetkililerinin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, medya temsilcilerinin, eğitimcilerin ve toplum liderlerinin gençlikle ilgili konularda daha iyi bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Genç nesillerin gelecekteki rolü ve karşılaştığı zorluklar hakkında derinlemesine bilgi sunarak politika yapıcılar ve karar vericiler için kılavuz niteliğinde çalışmalar yapar.

Misyonumuz

Gençlerin liderlik potansiyelini geliştirmelerine yardımcı olmak ve toplumlarına daha fazla katkıda bulunmalarını desteklemek.

Gençlik politikalarını geliştirmek ve iyileştirmek için araştırmalar yapmak, politika önerileri sunmak ve politika yapıcılarla iş birliği kurmak.

Gençlik konularında farkındalık yaratmak ve toplumu gençlerin sorunlarına duyarlı hale getirmek.

Türkiye’nin gençlik politikalarını uluslararası düzeyde tanıtmak.

Vizyonumuz

Youth Think Tank, gençlik politikalarının sadece sorunları çözmekten çok daha fazlası olduğuna inanır. Gençler, sadece geleceğin liderleri değil, aynı zamanda şu anki toplumsal sorunların çözümünün bir parçasıdır. Youth Think Tank gençlerin enerjisi, dinamizmi, yaratıcılığı ve tutkusuyla toplumsal dönüşümün sağlanabileceğini ilke edinir. Gençlik politikaları, eğitimden istihdama sağlıktan çevre korumaya kadar her alanda kapsayıcı olmalıdır. Bu nedenle Youth Think Tank gençlik politikalarını çok yönlü bir şekilde ele alır ve gençlerin hayatlarını her açıdan olumlu yönde etkileyecek öneriler sunar. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerin vizyonunu ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için üstün gayretle çalışır.

Ana İlkelerimiz

Kar Amacı Gütmemek: Youth Think Tank, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Gelir elde etmek ya da kâr amacı gütmek gibi hedefleri yoktur.

Tarafsızlık: Youth Think Tank’in hiçbir siyasi, kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşuyla bağlantısı yoktur. Organizasyon çatısı altında sivil ve entelektüel bireylerin birlikteliği ile bağımsız bir yapıda faaliyet gösterilir.

Objektiflik: Politika belirleme süreçlerine yönelik analitik raporlar, araştırmalar ve etkinlikler aracılığıyla sağlam verilere dayalı çıkarımlarda bulunulur.

Gençlerin Katılımı: Youth Think Tank düşünce kuruluşunda gençlerin düşünce ve fikirlerine saygı duyulur. Onların politika yapım süreçlerinde aktif bir şekilde yer almasını teşvik edip gençlerin katılımını arttırmayı ilke edinilir.

Toplumun Genel Çıkarları: Youth Think Tank, genç neslin ve toplumun genel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Çalışmalar vasıtasıyla toplumun daha iyi bir geleceğe ulaşmasını hedefler.

Kamu Politikası Sorunlarına Çözüm Arayışı: Toplumsal sorunları ele alınarak, gençlerin karşılaştığı zorluklara çözümler üretmeye odaklanılır. Kamu politikası sorunlarının çözümünde etkili bir rol oynamak hedeflenir.

İnovasyon: Araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle inovatif çözümler sunmak ilke edinilir.

Bağımsızlık: Youth Think Tank, herhangi bir dış kuruluşa bağlı değildir. Organizasyon kendi yönetim organları ile kararlarını alır ve çalışmalarını bağımsız bir şekilde yürütür. Youth Think Tank, bu doğrultuda hareket ederek Türkiye’nin ve dünyanın gençleri için daha aydınlık bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı nihai hedef olarak benimser.

Sonuç olarak, Youth Think Tank, Türkiye’nin gençlik politikalarını daha kapsayıcı ve vizyoner hale getirme amacıyla çalışan bir öncüdür. Gençlerin geleceğe yönelik projelerini desteklemek, Türkiye’yi daha iyi bir yarın için hazırlamak anlamına gelir. Youth Think Tank, gençlerin gücünü ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için buradadır ve Türkiye için parlak bir geleceği beraber inşasında tüm gücüyle çabalamaktadır.