Yönetim Kurulu

MEHMET ALİ KESKİL
Yönetim Kurulu Başkanı


Akademisyen.
Bursa’da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı.
Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlamasının yanı sıra Adalet Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde eğitim aldı.
Kamu Diplomasisi alanında yüksek lisansını tamamladı.
Felsefe ve Din Bilimleri Alanında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.


MUHAMMED EMİR AKYOL

Genel Sekreter

1997 yılında Samsun’da doğdu. İlköğrenimini Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, ortaöğrenimini ise
Samsun Atakum Huriye Süer Anadolu Lisesinde tamamladı. 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi
eğitim bilimleri bölümü rehberlik ve psikolojik danışmanlık programında lisans öğrenimine başladı.
Lisans öğrenimi süresince öğrenci kulüplerinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler
aldı. 2019’da ilgili programdan mezuniyeti sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi eğitim bilimleri
enstitüsü rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans programına kabul hakkı kazandı. 2022’de
”Lise Öğrencilerinin Akademik Bağlamda Akış Düzeylerinin Akademik Öz Yeterlik, Öz Düzenleme
ve Okul Bağlılığı ile İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı çalışma ile yüksek lisans derecesi aldı. Kariyer
psikolojik danışmanlığı ve okul psikolojik danışmanlığı alanlarında çalışmalar yürüten Akyol, 2022
yılının Eylül ayından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık
doktora programının öğrencisidir. Aynı zamanda 2023 Nisan ayı itibariyle Bitlis Eren Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri bölümünde öğretim
görevlisi olarak çalışmaktadır.

BEYTULLAH İLERİ
Yönetim Kurulu Üyesi


1998 yılında Gümüşhane’de doğdu. İlköğrenimini Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, ortaöğrenimini
ise Bursa Erkek Lisesinde tamamladı. 2016 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İnşaat Mühendisliği’nde lisans öğrenimine başladı. Lisans öğrenimi süresince
öğrenci kulüplerinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı bunun yanında
ülkemizin en gözde projelerinde staj yapma fırsatları yakaladı. 2020’de ilgili programdan
mezuniyeti sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yedek subay olarak askerlik
görevini tamamladı. 2022’de Rönesans Holdingde Kalite Güvence ve Kontrol Departmanında
İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına başladı. 2023 yılında Rönesans Holdingden istifa ederek
İller Bankası Genel Müdürlüğünde Alt yapı Uygulama Dairesi Başkanlığında İnşaat
Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bekar ve İyi derecede İngilizce bilen Beytulah İleri aynı
zamanda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü öğrencisidir.

MUSTAFA SEFA GÜZEL
Yönetim Kurulu Üyesi

1996 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Mersin Tarsusludur. Bursa Uludağ Üniversitesi makine
mühendisliği bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Aynı süre içinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi
bölümünü açık öğretim ile tamamladı. Üniversite sürecinde sosyokültürel ve mühendislik
topluluklarında aktif görev aldı. Halihazırda yüksek lisans öğrenimine devam eden Güzel; Ístanbul’da
Tümosan AR-GE biriminde motor geliştirme mühendisi olarak çalışmaktadır. Hobileri balık tutmak ve
seyahat etmektir.

MÜCAHİT SAMUK
Yönetim Kurulu Üyesi


1998 yılında Osmangazi Bursa’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Nedim Öztan İlkokulunda
tamamladı. Liseyi öncelikle Osmangazi Anadolu İmam Hatip sonrasında Nilüfer Anadolu
İmam Hatipten mezun olarak tamamladı. Lisans eğitimine Uludağ Üniversitesi ekonometri
bölümünde başladı sonrasında AÖF Havacılık Yönetimine yoğunlaştı, halihazırda lisans
öğrencisidir. Uludağ Üniversitesi yıllarında İsveç’te Türkiye-İsveç eğitim modelini araştırma
görevinde bulunan Samuk, 2016’dan beri işletmecilik yapmaktadır.

FATİH AYBAR
Yönetim Kurulu Üyesi

1998’de Sakarya’da doğdu. İlk ve ortaöğretimi Bişkek Türk İlköğretim Okulunda; liseyi 28.
Genel Eğitim Lisesinde tamamladı. 2018 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesinde lisans öğrenimine başladı. 2019-2022 seneleri içerisinde Genç Veteriner
Hekimler Birliği Topluluğu başkanlığını,2021-2023 seneleri arasında Bursa Uludağ
Üniversitesi Mesleki Topluluklar Birliği başkanlığını yürüttü. 2021-2022 Türk Veteriner
Hekimleri Öğrenci Konseyi yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Aybar orta derecede
Rusça, Kırgızca ve İngilizce bilmektedir.

İBRAHİM KOTAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1998 yılında Muş’ta doğmuştur. İlköğrenimi Muş Merkezde ortaöğrenimi ise Bursa Hürriyet Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Lisede hem okul başkanlığı hem de Bursa içinde çeşitli öğrenci kulüpleri ve programlarında yönetimde bulunmuştur. 2019 yılında Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlamıştır. Deniz Hukuku Kulübünün kurucu başkanlığı görevini yapmıştır. 2020 yılından itibaren Türkiye’nin hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde tespit etmek, savunmak ve geliştirmek amacıyla Müstafi Tümamiral Cihat YAYCI ile Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türkdegs) ilk olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde BAU DEGS adıyla kurulan, sonrasında buradan ayrılarak Türk DEGS adını alan uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk ve denizcilik alanında faaliyet gösteren strateji merkezinde araştırmacı olarak görev almaktadır. Dil öğrenimini İngiltere’de almaktadır. Üniversitesindeki Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinde alanında uzman hocalarıyla beraber bilimsel çalışmalar ve kaynak tarama çalışmaları yapmaktadır. 

RIDVAN BUĞRA ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

2000 Yılında Tokat’ta doğdu. İlköğrenimini Şanlıurfa ve Sivas’ta; ortaöğrenimini ise
Ankara’da Fatih Anadolu Lisesinde tamamladı. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesini dereceyle kazanarak lisans öğrenimine başladı. Lisans öğrenimi boyunca çeşitli
sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarında aktif roller aldı. 2022 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
mezuniyeti sonrası Kaide Hukuk ve Danışmanlık ofisinde Stajyer Avukat olarak çalışmaya
başladı. 2023 yılı içerisinde RBS Enerji, Tarım Anonim Şirketi ve FOMO Medya’yı kuran
Rıdvan Buğra Özdemir halihazırda serbest Avukat olarak Ankara’da hayatına devam
etmektedir.

MUHAMMED ORTAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılında Muş’ta doğdu. İlköğrenimini Gazi İlkokulu’nda , ortaöğrenimini Hüseyin Karabacak Ortaokulu’nda liseyi ise Sınav Koleji’nde tamamladı. 2018 yılında Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanarak lisans dönemine başladı. Lisans dönemi boyunca yazılım alanında şahıslara ve şirketlere özel projeler yazarak kendini geliştirdi. Sosyal medya ve Google reklamcılığı üzerinde kendisini geliştirerek küçük işletmelerin reklam ajanslığını yapmaktadır. Lisans eğitimine hala devam etmektedir.

KAMBER KOÇAK
Yönetim Kurulu Üyesi

1996 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne yerleşti. İngilizce hazırlık ve lisans programlarından 2020 yılında başarıyla mezun oldu. Üniversite yıllarında çeşitli öğrenci topluluklarına liderlik etti. Öğrenci Toplulukları Birliği Başkanlığına 2 dönem üst üste seçildi. Bireysel gezileri ve katıldığı Avrupa Birliği projeleri ile 29 farklı ülkeye seyahat etme fırsatı elde etti. Mezuniyeti sonrasında savunma sanayi sektöründe mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli olan Koçak ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

MEHMET EMİN ŞENSES
Yönetim Kurulu Üyesi

2002’de Tekirdağ’ da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Tekirdağ’ da tamamladı. 2019 yılında
Uludağ üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünü kazandı, 2023 yılında onur
derecesi ile mezun oldu. İstanbul üniversitesi (Auzef) adalet bölümünde eğitimi devam
etmekte. Üniversite eğitimi boyunca aktif olarak sosyal faaliyetlerde bulundu ve birçok
gençlik oluşumunun liderliğini yürüttü. 2019-2023 yılları arasında sırasıyla; Duruş Dergisi
genel yayın yönetmenliği, Uludağ Üniversitesi Diriliş Topluluğu başkanlığı, Uludağ
Üniversitesinde bulunan ve kültür sanat alanında faaliyet gösteren yaklaşık 85 topluluğun yer
aldığı; başkan ve yönetiminin seçimle başa geldiği Kültür ve Sanat Toplulukları Birliği
Başkanlığı (2 dönem), kitap kardeşliği proje
koordinatörlüğü ile kısa ve uzun soluklu birçok gönüllü oluşuma önderlik etti. 2022-2023
yılları arasında birisi Balkanlar (Makedonya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek),
bir diğeri ise Filistin olmak üzere iki Erasmus+ projesine önderlik etti (2 adet Youthpass
sertifikası bulunmaktadır). İletişim atölyesi, özgüven geliştirme ve imaj yönetimi, beden dili
ve diksiyon, etkili iletişim teknikleri ve hitabet sanatı vb. Alanlarda eğitim ve sertifikalara
sahiptir.